civilna zaštita
25.10.2021.

Završna konferencija projekta "EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite EU"

Završnom konferencijom održanom u Sarajevu, danas, 22. listopada 2021., obilježen je kraj provedbe projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“, vrijednosti 1.498.800 eura, koji je u potpunosti financiran iz Instrumenta predpristupne pomoći (IPA).

Uz brojne uzvanike i goste, predstavnike DG ECHO, Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini i predstavnike projektnih partnera, konferenciji je nazočio i ravnatelj dr.sc. Damir Trut koji je ovom prilikom, uime Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH, kao voditelja konzorcija, izrazio zadovoljstvo uspješnom provedbom projekta. Kroz ovaj projekt, nakon dvije godine i 8 mjeseci zajedničkog rada i provedenih preko 60 aktivnosti, institucije civilne zaštite, kao i interventne i spasilačke ekipe BiH, obučene su za zajednički djelotvoran odgovor u slučaju katastrofe u Bosni i Hercegovini, naglasio je Trut.

Za uspješne rezultate, koji ne bi bili mogući bez sinergijskog djelovanja svih sudionika, uputio je čestitke i zahvalu prvenstveno konzorcijskom partneru iz Bosne i Hercegovine -  Asocijaciji za upravljanje krizama te korisnicima projekta: (AZUR), Ministarstvu sigurnosti BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite BiH, Republičkoj upravi civilne zaštite Republike srpske i Odjelu za javnu sigurnost – Distrikta Brčko, Europskoj komisiji, ali i  kolegama iz Ravnateljstva civilne zaštite,kao i svima koji su na bilo koji način uložili trud i doprinijeli uspješnoj provedbi projekta.

Na kraju je, uz čestitke na provedbi projekta, izrazio uvjerenje kako će Bosna i Hercegovina u skoro vrijeme zasluženo postati sudionik u Mehanizmu civilne zaštite.

U ovom projektu su, kroz brojne radionice, edukacije, treninge i vježbe, stručnjaci Ravnateljstva civilne zaštite pružili stručnu pomoć i ekspertizu institucijama civilne zaštite Bosne i Hercegovine s primarnim ciljem smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u BIH, što je jedna od ključnih pretpostavki za ulazak BiH u Mehanizam Unije za CZ.

Na konferenciji su detaljno izložene sve aktivnosti koje su provođene kroz pet radnih paketa projekta, od kojih izdvajamo samo neke:

  • početne status quo analize sustava zaštite i spašavanja u BIH i davanje prijedloga za poboljšanje i učinkovit odgovor u slučaju katastrofe rezultirali su  izradom planskih dokumenata, procjena ugroženosti i planova zaštite od požara te zaštite i spašavanja za 15 općina u BiH
  • nabavljeno je 15 kompleta IT opreme sa GIS softverima te obučeno 15 općinskih timova za rad u GIS bazama podataka
  • provedeni su treninzi za korištenje alata i mrežama za komunikaciju CECIS i sTESTA te satelitskih alata i mreža EFAs, EFFIS i Copernicus , kao i 2 CMI treninga po UCPM modulima i trening za pripremu aplikacija za projekte civilne zaštite i smanjenje rizika od katastrofa
  • održane su obuke za kamp menadžment, spašavanje na brzim vodama i spašavanje iz ruševina, a na terenskoj vježbi demonstrirane su mogućnosti i stanja operativne pripravnosti snaga civilne zaštite koje djeluju na području BiH za učinkovit odgovor u slučaju poplava i klizišta, uz aktiviranje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i simulaciju aktivnosti traženja i prihvata međunarodne pomoći putem Centra za koordinaciju odgovora u izvanrednim situacijama – ERCC
  • izrađena je i web stranica te su tiskane brošure i letci za ciljane i ranjive skupine stanovništva.