Usprkos koroni i potresu, Hrvatska pošta nije stala

Darko Divić: Kao jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj, Hrvatske pošte imaju redovitu komunikaciju sa stožerima kada je riječ o njihovim odlukama, naputcima ili nejasnoćama koje su se znale nametati u tekućem poslovanju

Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj natjerala je društvo na reorganizaciju života i poslovanja, a jedan od važnijih segmenata u lancu komunikacije su poštanske usluge. Hrvatska pošta se sa svojih desetak tisuća zaposlenika, objektima i operativom prilagodila izvanrednoj situaciji, a aktualnosti u radu sigurnosnog segmenta poslovanja Društva prokomentirao nam je Darko Divić, izvršni direktor Ureda za korporativnu sigurnost.

“Prije pojave koronavirusa u Hrvatskoj održan je prvi sastanak na temu zaraze. Formirali smo stručne timove u cijeloj Hrvatskoj koji su zaduženi za provođenje mjera i postupanja u kriznim situacijama. Stručni timovi raspoređeni po regijama vode brigu o opskrbi i podjeli zaštitnih sredstava svim radnicima Hrvatske pošte te nadzoru i kontroli provedbe mjera. Izrađen je i pravilnik koji je propisao obvezujuće mjere i postupanje u cilju zaštite zdravlja radnika, njihovih bližnjih i članova obitelji, maksimalnog umanjenja širenja zaraze i osiguranja kontinuiteta poslovanja Hrvatske pošte te sprječavanja širenja neprikladnih oblika ponašanja, panike i dezinformacija u najvećoj mogućoj mjeri. Uz to je oformljen krizni stožer Hrvatske pošte koji se svakodnevno sastajao kako bi prevenirao rizike te pratio preporuke Nacionalnog kriznog stožera civilne zaštite, a propisali smo i četiri razine rizika”, objašnjava Darko Divić. Prema njegovim riječima poslovanje Hrvatske pošte usklađeno je s epidemiološkim mjerama i uputama Nacionalnog stožera CZ-a radi smanjenja broja ljudi u radnim prostorima te sprječavanja formiranja većih grupa radnika. “Poštujući preporuke Nacionalnog stožera u vidu korištenja najnužnijih radnika za potrebe poslovanja, organizirani su radni timovi kako bi se postigla disperzija rizika te je omogućen rad od kuće. Ukinuti su i svi eksterni i interni sastanci, osim onih koji su nužni za novonastalu situaciju ili kontinuitet poslovanja, ali s najmanjim mogućim brojem sudionika. Ukinuta su i sva putovanja u inozemstvo i unutar Hrvatske osim onih koja su nužna za novonastalu situaciju ili kontinuitet poslovanja”, ističe direktor korporativne sigurnosti HP-a.

Provedene sigurnosne mjere

Zbog širenja zaraze u Hrvatskoj pošti su poduzeli niz mjera prevencije za radnike koji spadaju u rizične skupine prema sljedećim kriterijima: dob iznad 60 godina, skraćeno radno vrijeme zbog njege djeteta, samohrani roditelji djece do 12 godina s poteškoćama, osobe s invaliditetom i slično. Sve se mjere pri tome individualno provode i dnevno prate. Što se tiče izazova prilikom uspostavljanja novih sigurnosnih mjera za zaposlenike i poslovanja zbog epidemije iz Hrvatske pošte ističu prvi izazov koji je bio (kao i u ostalim tvrtkama koje imaju više tisuća radnika u neposrednom i svakodnevnom kontaktu s korisnicima) opremanje i zaštita radnika koji su u svakodnevnom neposrednom fizičkom kontaktu s većim brojem građana. Nadalje, prevencija i sprječavanje moguće pojave zaraze u većim poslovnim zgradama i logističkim središtima odrađeno je dezinfekcijama te radom u timovima i zonama.

“Iznimno brzo smanjili smo broj internih kontakata. Paralelno smo kontinuirano radili na osvještavanju i educiranju radnika o svakodnevnoj brizi oko zdravstvenih i higijenskih mjera. Možemo zaključiti da je partnerski odnos svih naših organizacijskih jedinica, ali i svijesti koju su pokazali naši radnici bio od prvog dana na visokoj razini. Uz stručne mjere, veliku ulogu u ovoj situaciji u našoj tvrtki imao je i ljudski faktor”, konstatira Divić.

U vrijeme izvanredne situacije donesen je i Pravilnik o mjerama i postupanju u kriznoj situaciji pojave koronavirusa te su formirani timovi za nabavu i podjelu zaštitne opreme. U skladu s preporukama i uputama Nacionalnog stožera CZ-a radna vremena poštanskih ureda prilagođena su novonastaloj situaciji, a prema odredbama iz Pravilnika izrađene su upute i procedure u kojima je definirano ponašanje i postupanje svih radnika u pojedinim situacijama. Postavljene su pregrade od pleksiglasa za zaštitu ljudi koji rade na šalterima, a u poštanskim uredima postavljene su oznake za korisnike koje definiraju način ulaska te ponašanje u uredu. Određene su mjere socijalnog distanciranja u razmaku od dva metra te je u skladu s time usklađeno i operativno poslovanje. Postavljena su dezinfekcijska sredstva na ulazima u poštanske urede i logističke centre uz njihovo obvezno korištenje.

“Prilikom dostave robe u velike logističke centre uveli smo stroge kriterije o načinu preuzimanja i istovara kako vozači ne bi ulazili u prostore ili dolazili u kontakt s drugim radnicima. Svoje radnike opremili smo zaštitnim maskama, zaštitnim rukavicama te sredstvima za dezinfekciju ruku i radnih površina. Sredstva su raspodijeljena u poštanske urede, poslovne objekte, logističke centre te radnicima na terenu. Preventivno smo u više navrata dezinficirali sve velike logističke centre. U samom početku, dok su zaštitna sredstva pristizala u manjim količinama, dijeljena su primarno radnicima koji su svakodnevno u izravnom kontaktu s građanima”, navodi Divić.

Suradnja s civilnom zaštitom i posljedice potresa u Zagrebu

Hrvatska pošta od samog početka krizne situacije surađuje s Nacionalnim stožerom te svim lokalnim stožerima civilne zaštite kako bi svojim poslovanjem olakšala život građanima, zadovoljila potrebe starijih ljudi (isplata mirovina i socijalne pomoći) te ljudima koji su obvezni provoditi vrijeme u karanteni ili izolaciji. “Kao jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj imamo redovitu komunikaciju sa stožerima kada je riječ o njihovim odlukama, naputcima ili nejasnoćama koje su se znale nametati u tekućem poslovanju. Svakodnevno smo usklađivali zajednička postupanja te otklanjali moguće nedostatke u primjeni i provođenju određenih odluka koje su donosili Nacionalni stožer ili lokalni stožer CZ-a”, kazao je Divić kojeg smo priupitali o posljedicama potresa u Zagrebu 22. ožujka, jer Hrvatska pošta u centru metropole ima nekoliko bitnih lokacija, između ostalih sjedište Društva, urede i poslovnice.

“Potres koji je pogodio Zagreb znatno je utjecao na naše poslovanje zbog velike štete na upravnoj zgradi u Jurišićevoj ulici, kao i na mnogim poštanskim uredima u užem i širem središtu grada na kojima ima znatnih oštećenja. Određen broj poštanskih ureda morali smo i zatvoriti jer se u njima ne može održavati redovit rad. Izrađuju se elaborati o obnovi i daljnjem postupanju, a mi s poslovanjem, unatoč tomu, nismo stali ni jedan dan, dapače!”

Dražen Najman