12.4.2022.

MUP objavio novi natječaj za Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

Ministarstvo unutarnjih poslova RH planira upis 480 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023., a rok za podnošenje prijava je do 15. kolovoza 2022.

Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022., a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.
 
Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:
•    imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
•    nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine,
•    imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
•    ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
•    biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
•    nisu članovi političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/12, 37/18 i 51/18-OiRUSRH).
 
Više o uvjetima i načinu natjecanja, te pravima i obvezama OVDJE