15.11.2021.

Održana edukacija policijskih službenika Interventne policije o mehanizmima zaštite temeljnih prava u zaštiti državne granice


Foto: Pu koprivničko-križevačka

U Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj policijskim službenicima Interventne jedinice policije održana je obuka fokusirana na mehanizme zaštite temeljnih prava u zaštiti državne granice. Na radionici je sudjelovalo osam polaznika, koji zbog migracijskog pritiska na vanjsku granicu EU-a pomažu u zaštiti državne granice s Bosnom i Hercegovinom.
 
Program jednodnevne obuke nastao je u suradnji Zapovjedništva interventne policije, Policijske akademije i Uprave za granicu, u sklopu zajedničke strategije kojoj je cilj implementiranje najboljih praksi vezanih za zaštitu temeljnih prava u svakodnevni rad interventne policije na zelenoj granici kako bi se u najvećoj mjeri osiguralo poštivanje i zaštita temeljnih prava u fazi zatjecanja osoba u nezakonitom prelasku državne granice. Važan dio obuke je radionica slučajeva iz dosadašnjih policijskih postupanja, koje polaznici analiziraju raspravljajući o potencijalnim kršenjima temeljnih prava i najboljim pristupima u policijskom postupanju.
 
Program je nastao na temelju sličnog programa za graničnu policiju koji Uprava za granicu i Policijska akademija provode u policijskim upravama uz vanjsku granicu EU. Ovakvim kratkim i fokusiranim obukama prilagođenima sastavu polaznika, odnosno trenutnim operativnim potrebama, omogućuje se da se svaki novi izazov s terena pravodobno analizira među polaznicima koji o njima kritički promišljaju.
 
Cilj obuka je osigurati ujednačeno postupanje u zaštiti državne granice te implementiranje najboljih praksi u aktivnostima zaštite državne granice na kopnu u kontekstu suzbijanja nezakonitih migracija prema međunarodnim, EU i nacionalnim propisima. U  konačnici, cilj je za sve policijske službenike interventne policije osigurati osvježavanje znanja o zaštiti temeljnih prava kroz studije slučaja zasnovane na realnim situacijama s terena.
 
Prateći nove trendove i tehnologije obrazovanja, polaznicima obuke je omogućen pristup sustavu e-obrazovanja Policijske akademije. Na sustavu je otvoren kolegij vezan za ovu obuke gdje polaznici mogu naći radne materijale i gdje će se kroz test na kraju vrednovati usvojenost ishoda učenja. Kombiniranim pristupom obuci, predavanja i online dio, osigurava se veći angažman polaznika u procesu učenja, kvalitetnije osigurava stjecanje kompetencija, kako onih stručnih tako i onih općih.
 
Obuku su održali policijski službenici Uprave za granicu Ravnateljstva policije Jadranka Vitas te policijski službenici Policijske akademije Martina Grdinić i Denis Kušnjačić.