16.7.2021.

Projekt Firespill jača hrvatsko-talijansku suradnju na području zaštite i spašavanja

Kroz poziv za strateške projekte iz programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska ugovoren je projekt pod nazivom FIRESPILL. Nositelj i vodeći partner projekta koji okuplja 14 partnera iz Italije i Hrvatske (Istarska, Zadarska i Dubrovačko-neretvanska županija) je Javna ustanova RERA S.D., a jedan od partnera je i Splitsko-dalmatinska županija.

Cilj projekta je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu poboljšanja prekogranične učinkovitosti kod rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti te povećavajući sigurnost hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšavanjem mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u hitnim slučajevima.

Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva. Sjedište Nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva Splitsko-dalmatinske županije biti će u Vučevici, odakle će se koordinirati, ali i educirati i osposobljavati osoblje u području zaštite od prirodnih i drugih nesreća, a predviđena je izgradnja i opremanje simulacijskih objekata, organiziranje vježbi, seminari za naprednu obuku (prekogranična razmjena znanja), pokazne vježbe spašavanja civila itd.

Centar za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu imat će svoju ispostavu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Kuli Norinskoj, čija je svrha također prevencija od požara i ostalih opasnosti na području doline Neretve i okolice. Ova će dva Centra u Hrvatskoj uspostaviti trajnu prekograničnu suradnju s Trening-parkom Belvedere di Fabriano (regija Marche) u  Italiji,  koji će svoju infrastrukturu također unaprijediti iz ovog projekta.

Predviđeni proračun FIRESPILL projekta je preko 120 milijuna kuna, od čega se oko 65 milijuna kuna odnosi na aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, većinom na gradnju i opremanje Centra u Vučevici. Trajanje projekta je 33 mjeseca. Sklopljen je ugovor o početku građenja Središta u iznosu od 44,9 milijuna kuna, a predviđeni završetak radova je kraj iduće godine.