zaštitari
16.11.2021.

Sindikat uputio zaštitarkama i zaštitarima pojašnjenja oko novih pravila za COVID potvrde

Od ponoći su u Hrvatsku uvedene COVID potvrde za ulaz u sve javne i državne institucije. U svezi toga iz Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti (SZZD) su svim zaštitarkama i zaštitarima uputili određena pojašnjenja oko novih pravila.

„Danas će od Vas tražiti da radite određene poslove (1. Pregled covid potvrda; 2. Zabranu ulaska na radno mjesto nekim ljudima pod raznim razlozima). Ono što i inače radite do sada je prolazilo nezamijećeno, no moguće je da bi neke to moglo stajati novčano, posla ili dugogodišnjeg obilaženja sudova. Kako bi to izbjegli, tražite od svog poslodavca da vam te poslove navede u radni nalog striktno i decidirano. Jasno i razumljivo“, poručuju iz SZZD-a te navode određene dijelove iz regulative.    

Članak 86.
(6) Osobe koje obavljaju poslove privatne zaštite ne smiju obavljati poslove kojima nisu zaduženi radnim nalogom te moraju provoditi obveze naložene radnim nalogom koje proizlaze iz ugovornih obveza s korisnikom.
Članak 97.
Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
52. čuvar, zaštitar i zaštitar specijalist te zaštitar tehničar i zaštitar IPU koji obavljaju poslove kojima nisu zaduženi radnim nalogom (članak 86. stavak 6.)
53. čuvar, zaštitar i zaštitar specijalist te zaštitar tehničar i zaštitar IPU koji ne provode obveze naložene radnim nalogom koje proizlaze iz ugovornih obveza s korisnikom (članak 86. stavak 6.)

„Kada dobijete usmeni naputak da radite te poslove od bilo koga, obavezno zatražite od poslodavca uvođenja istoga u radni nalog. Ako to nemate u radnom nalogu odmah uputite e-mail poslodavcu da tražite uvođenje istog u radni nalog. Možete i  putem SMS-a. Danas je javnost jako podijeljena oko zakonskih odredbi, sudovi se još nisu oglasili, a na kraju uvijek strada onaj koji samo obavlja svoj posao. Danas moramo biti mirni, sabrani i posebno mudri. Radni nalog je osnova obavljanja svakodnevnih poslova. Ako vama nije teško obavljati te poslove, ne smije niti poslodavcu teško biti upisati dvije tri rečenice u radni nalog i time vas zaštititi od prekršajnog ili kaznenog progona. Vodite računa da će na vas danas i narednih dana mnogi raditi i prisilu, pa gledajte da poštujete Zakon o privatnoj zaštiti u cijelosti, kako i da će neki u nedostatku drugih argumenata koristiti ove donje članke kako bi sebe zaštitili“, navode iz zaštitarskog sindikata.

Članak 97.
Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
47. čuvar, zaštitar i zaštitar specijalist koji pri obavljanju poslova privatne zaštite na radnom mjestu nemaju valjani radni nalog (članak 86. stavak 1.)
46. čuvar, zaštitar i zaštitar specijalist koji pri obavljanju poslova privatne zaštite ne istaknu na vidljivo mjesto iskaznicu ili je ne nose okrenutu tako da se vidi fotografija osobe (članak 86. stavak 1.)

25. čuvar, zaštitar i zaštitar specijalist koji u primjeni ovlasti iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona ne postupaju čovječno i ne poštuju dostojanstvo, ugled i čast svake osobe te druga temeljna prava i slobode čovjeka (članak 57. stavak 1.)

Članak 57.

(1) U primjeni ovlasti iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona čuvari, zaštitari i zaštitari specijalisti dužni su postupati čovječno i poštovati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe te druga temeljna prava i slobode čovjeka.

Članak 45.

(1) Ovlasti osoba kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite su:

1. provjera identiteta osoba

2. davanje upozorenja i naredbi

3. privremeno ograničenje slobode kretanja

4. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

5. osiguranje mjesta događaja

6. uporaba sredstava prisile.