7.5.2021.

Pandemija je poremetila opskrbni lanac tržišta IT imovine

Prema novom istraživanju "Tržište dispozicije IT imovine s analizom utjecaja COVID-19 prema vrsti usluge, vrsti imovine, veličini organizacije, krajnjem korisniku (bankarstvo, financijske usluge i osiguranje (BFSI), IT i telekom, zdravstvo) - Globalna prognoza do 2026." koju je objavio MarketsandMarkets, očekuje se da će tržište dispozicije IT imovine porasti s 14,5 milijardi USD u 2020. na 21,2 milijarde USD do 2026; očekuje se da će porasti na CAGR od 7,9% od 2021. do 2026.

Tržište dispozicije IT imovine svjedoči značajnom rastu posljednjih godina, uglavnom zahvaljujući usklađenosti s propisima, svijesti o očuvanju okoliša i rastućoj potrebi za sprečavanjem kršenja podataka. Tržište je nadalje pokrenuto velikim količinama e-otpada, potrebom za sigurnim metodama zbrinjavanja e-otpada i politikama zaštite okoliša koje slijede industrije. Očekuje se da će sve veće usvajanje novih tehnologija i BYOD trend znatno potaknuti tržište raspolaganja IT imovinom u narednim godinama. Međutim, izbijanje COVID-19 vjerojatno će rezultirati smanjenjem stope rasta tržišta raspolaganja IT imovinom, posebno u 2021. Pandemija COVID-19 također je poremetila opskrbni lanac tržišta dispozicije IT imovine, ometajući tako primjenu rješenja za raspolaganje  IT imovinom.